VRH "E" MAJORÙV HÁJ

o. Javir Talka Marda m. Pumma Majorùv háj

EDDÍK
èernę
se znaky
EDDY
èernę
se znaky
ELLA
èerná
se znaky
EMMA
vlkošedá
ENNY
vlkošedá
ERRA
èerná
se znaky


"PUMMIÈKY" a jejich vážení!!!
EDDY
EDDÍK
ELLA
EMMA
ENNY
ERRA
1 den
510g
570g
560g
485g
560g
545g
4 dny
684g
752g
676g
666g
725g
752g
1 tęden
1050g
1200g
902g
952g
1030g
1070g
2 tędny
1684g
1800g
1516g
1520g
1700g
1744g
3 tędny
2755g
2880g
2382g
2330g
2550g
2530g
4 tędny
3540g
3680g
2950g
2980g
3650g
3120g
5 tędnù
4670g
4650
3780g
3980g
4050g
3930g
6 tędnù
6200g
5900g
4900g
5050g
5500g
5000g
7 tędnù
8200g
7800g
6800g
6400g
7100g
6000g

Pummièka - 61. den bűezosti
Pummièka - 61. den bűezosti

Pummièka - 61. den bűezosti
Pummièka - 61. den bűezosti

Pummièka - 61. den bűezosti
Pummièka - 61. den bűezosti

Pummièka - 61. den bűezosti
Pummièka - 61. den bűezosti

Pummièka - 61. den bűezosti
Pummièka - 61. den bűezosti

Štìòátka - 1 den
Štìòátka - 1 den

Štìòátka - 1 den
Štìòátka - 1 den

Štìòátka - 1 den

Štìòátka - 4 dny
Štìòátka - 4 dny

Štìòátka - 1 tęden
Štìòátka - 1 tęden

Štìòátka - 1 tęden
Štìòátka - 1 tęden

Štìòátka - 3 tędny
Štìòátka - 3 tędny

Štìòátka - 6 tędnù
Štìòátka - 6 tędnù


Eddík Majorùv háj

majitel - Polsko

RTG DLK 0/0, RTG DKK 0/0
Eddík - 1 den
Eddík - 1 den

Eddík - 4 dny
Eddík - 4 dny

Eddík - 1 tęden
Eddík - 1 tęden

Eddík - 1 tęden
Eddík - 1 tęden

Eddík - 2 tędny
Eddík - 2 tędny

Eddík - 2 tędny
Eddík - 2 tędny

Eddík - 2 tędny
Eddík - 2 tędny

Eddík - 3 tędny
Eddík - 3 tędny

Eddík - 3 tędny
Eddík - 3 tędny

Eddík - 3 tędny
Eddík - 3 tędny

Eddík - 3 tędny
Eddík - 3 tędny

Eddík - 4 tędny
Eddík - 4 tędny

Eddík - 4 tędny
Eddík - 4 tędny

Eddík - 4 tędny
Eddík - 4 tędny

Eddík - 4 tędny
Eddík - 4 tędny

Eddík - 5 tędnù
Eddík - 5 tędnù

Eddík - 5 tędnù
Eddík - 5 tędnù

Eddík - 5 tędnù
Eddík - 5 tędnù

Eddík - 6 tędnù
Eddík - 6 tędnù

Eddík - 6 tędnù
Eddík - 6 tędnù

Eddík - 6 tędnù
Eddík - 6 tędnù

Eddík - 6 tędnù
Eddík - 6 tędnù

Eddík - 7 tędnù
Eddík - 7 tędnù

Eddík - 7 tędnù
Eddík - 7 tędnù

Eddík - 7 tędnù
Eddík - 7 tędnù

Eddík - 7 tędnù
Eddík - 7 tędnù

Eddík - 7 tędnù
Eddík - 7 tędnù
Eddík - 7 tędnù


Eddy Majorùv háj

Majitel - USA
RTG DLK 0/0, RTG DKK 0/0


Eddy - 1 den
Eddy - 1 den

Eddy - 4 dny
Eddy - 4 dny

Eddy - 1 tęden
Eddy - 1 tęden

Eddy - 1 tęden
Eddy - 1 tęden

Eddy - 2 tędny
Eddy - 2 tędny

Eddy - 2 tędny
Eddy - 2 tędny

Eddy - 2 tędny
Eddy - 2 tędny

Eddy - 3 tędny
Eddy - 3 tędny

Eddy - 3 tędny
Eddy - 3 tędny

Eddy - 3 tędny
Eddy - 3 tędny

Eddy - 3 tędny
Eddy - 3 tędny

Eddy - 4 tędny
Eddy - 4 tędny

Eddy - 4 tędny
Eddy - 4 tędny

Eddy - 4 tędny
Eddy - 4 tędny

Eddy - 4 tędny
Eddy - 4 tędny

Eddy - 5 tędnù
Eddy - 5 tędnù

Eddy - 5 tędnù
Eddy - 5 tędnù

Eddy - 5 tędnù
Eddy - 5 tędnù

Eddy - 6 tędnù
Eddy - 6 tędnù

Eddy - 6 tędnù
Eddy - 6 tędnù

Eddy - 6 tędnù
Eddy - 6 tędnù

Eddy - 6 tędnù
Eddy - 6 tędnù

Eddy - 7 tędnù
Eddy - 7 tędnù

Eddy - 7 tędnù
Eddy - 7 tędnù

Eddy - 7 tędnù
Eddy - 7 tędnù

Eddy - 7 tędnù
Eddy - 7 tędnù

Eddy - 7 tędnù
Eddy - 7 tędnù

Eddy - 7 tędnù
Eddy - 7 tędnù
Eddy - 7 tędnù


Ella Majorùv háj

Majitel - USA
RTG DLK 0/0, RTG DKK 0/0


Ella - 1 den
Ella - 1 den

Ella - 4 dny
Ella - 4 dny

Ella - 1 tęden
Ella - 1 tęden

Ella - 1 tęden
Ella - 1 tęden

Ella - 2 tędny
Ella - 2 tędny

Ella - 2 tędny
Ella - 2 tędny

Ella - 2 tędny
Ella - 2 tędny

Ella - 3 tędny
Ella - 3 tędny

Ella - 3 tędny
Ella - 3 tędny

Ella - 3 tędny
Ella - 3 tędny

Ella - 3 tędny
Ella - 3 tędny

Ella - 4 tędny
Ella - 4 tędny

Ella - 4 tędny
Ella - 4 tędny

Ella - 4 tędny
Ella - 4 tędny

Ella - 4 tędny
Ella - 4 tędny

Ella - 5 tędnù
Ella - 5 tędnù

Ella - 5 tędnù
Ella - 5 tędnù

Ella - 5 tędnù
Ella - 5 tędnù

Ella - 6 tędnù
Ella - 6 tędnù

Ella - 6 tędnù
Ella - 6 tędnù

Ella - 6 tędnù
Ella - 6 tędnù

Ella - 6 tędnù
Ella - 6 tędnù

Ella - 7 tędnù
Ella - 7 tędnù

Ella - 7 tędnù
Ella - 7 tędnù

Ella - 7 tędnù
Ella - 7 tędnù

Ella - 7 tędnù
Ella - 7 tędnù

Ella - 7 tędnù
Ella - 7 tędnù


Emma Majorùv háj

majitel - Švédsko

RTG DLK 0/0, RTG DKK 0/0, Zkoušky - BH, IPO3


Emma - 1 den
Emma - 1 den

Emma - 4 dny
Emma - 4 dny

Emma - 1 tęden
Emma - 1 tęden

Emma - 1 tęden
Emma - 1 tęden

Emma - 2 tędny
Emma - 2 tędny

Emma - 2 tędny
Emma - 2 tędny

Emma - 2 tędny
Emma - 2 tędny

Emma - 3 tędny
Emma - 3 tędny

Emma - 3 tędny
Emma - 3 tędny

Emma - 3 tędny
Emma - 3 tędny

Emma - 3 tędny
Emma - 3 tędny

Emma - 4 tędny
Emma - 4 tędny

Emma - 4 tędny
Emma - 4 tędny

Emma - 4 tędny
Emma - 4 tędny

Emma - 4 tędny
Emma - 4 tędny

Emma - 5 tędnù
Emma - 5 tędnù

Emma - 5 tędnù
Emma - 5 tędnù

Emma - 5 tędnù
Emma - 5 tędnù

Emma - 6 tędnù
Emma - 6 tędnù

Emma - 6 tędnù
Emma - 6 tędnù

Emma - 6 tędnù
Emma - 6 tędnù

Emma - 6 tędnù
Emma - 6 tędnù

Emma - 7 tędnù
Emma - 7 tędnù

Emma - 7 tędnù
Emma - 7 tędnù

Emma - 7 tędnù
Emma - 7 tędnù

Emma - 7 tędnù
Emma - 7 tędnù

Emma - 7 tędnù
Emma - 7 tędnù

Emma - 7 tędnù
Emma - 7 tędnù

Emma - 5 mìsícù
Emma - 5 mìsícù

Emma - 1 rok
Emma - 1 rok

Emma - 3 rokY


Enny Majorùv háj

majitel - Mexiko

Enny - 1 den
Enny - 1 den

Enny - 4 dny
Enny - 4 dny

Enny - 1 tęden
Enny - 1 tęden

Enny - 1 tęden
Enny - 1 tęden

Enny - 2 tędny
Enny - 2 tędny

Enny - 2 tędny
Enny - 2 tędny

Enny - 2 tędny
Enny - 2 tędny

Enny - 3 tędny
Enny - 3 tędny

Enny - 3 tędny
Enny - 3 tędny

Enny - 3 tędny
Enny - 3 tędny

Enny - 3 tędny
Enny - 3 tędny

Enny - 4 tędny
Enny - 4 tędny

Enny - 4 tędny
Enny - 4 tędny

Enny - 4 tędny
Enny - 4 tędny

Enny - 4 tędny
Enny - 4 tędny

Enny - 5 tędnù
Enny - 5 tędnù

Enny - 5 tędnù
Enny - 5 tędnù

Enny - 5 tędnù
Enny - 5 tędnù

Enny - 6 tędnù
Enny - 6 tędnù

Enny - 6 tędnù
Enny - 6 tędnù

Enny - 6 tędnù
Enny - 6 tędnù

Enny - 6 tędnù
Enny - 6 tędnù

Enny - 7 tędnù
Enny - 7 tędnù

Enny - 7 tędnù
Enny - 7 tędnù

Enny - 7 tędnù
Enny - 7 tędnù

Enny - 7 tędnù
Enny - 7 tędnù

Enny - 7 tędnù
Enny - 7 tędnù

Enny - 3 roky


Erra Majorùv háj

majitel - Amerika - Texas

Erra - 1 den
Erra - 1 den

Erra - 4 dny
Erra - 4 dny

Erra - 1 tęden
Erra - 1 tęden

Erra - 1 tęden
Erra - 1 tęden

Erra - 2 tędny
Erra - 2 tędny

Erra - 2 tędny
Erra - 2 tędny

Erra - 2 tędny
Erra - 2 tędny

Erra - 3 tędny
Erra - 3 tędny

Erra - 3 tędny
Erra - 3 tędny

Erra - 3 tędny
Erra - 3 tędny

Erra - 3 tędny
Erra - 3 tędny

Erra - 4 tędny
Erra - 4 tędny

Erra - 4 tędny
Erra - 4 tędny

Erra - 4 tędny
Erra - 4 tędny

Erra - 4 tędny
Erra - 4 tędny

Erra - 5 tędnù
Erra - 5 tędnù

Erra - 5 tędnù
Erra - 5 tędnù

Erra - 5 tędnù
Erra - 5 tędnù

Erra - 6 tędnù
Erra - 6 tędnù

Erra - 6 tędnù
Erra - 6 tędnù

Erra - 6 tędnù
Erra - 6 tędnù

Erra - 6 tędnù
Erra - 6 tędnù

Erra - 7 tędnù
Erra - 7 tędnù

Erra - 7 tędnù
Erra - 7 tędnù

Erra - 7 tędnù
Erra - 7 tędnù

Erra - 7 tędnù
Erra - 7 tędnù

Erra - 7 tędnù
Erra - 7 tędnù

Erra - 7 tędnù
Erra - 7 tędnù