LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR
NADĚJKOV - JIŽNÍ ČECHY
15. - 24. června 2012

Výcvikáři:
JAN BÖHM, PETR HÄUSLER,
GÁBINA GALVASOVÁ, MARTINA HÄUSLEROVÁ
PUMMA MAJORŮV HÁJ

obrana - protection

4 roky - 4 years

dcera - daughter Gibi Majorův háj
PUMMA MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience

4 roky - 4 years

dcera - daughter Gibi Majorův hájMÍNNA, MEGGI MAJORŮV HÁJ


obrana - protection

3 měsíce - 3 months

dcera - daughter - Mamba Majorův hájSORBON MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
3 roky - 3 years

syn - son - Gibi Majorův hájGIMMO MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1 rok - 1 year

syn - son - Mamby Majorův hájYUKKO MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience
2 roky - 2 years

syn - son - Mairry Majorův hájYUKKO MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
2 roky - 2 years

syn - son - Mairry Majorův hájQUERRO MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience

3 roky - 3 years

syn - son - Feibi Majorův hájQUERRO MAJORŮV HÁJ

obrana - protection

3 roky - 3 years

syn - son - Feibi Majorův háj


DELLI
MAJORŮV HÁJ


poslušnost - obedience

2 roky - 2 years

dcera - daughter Namby Majorův háj


DELLI
MAJORŮV HÁJ


obrana - protection

2 roky - 2 years

dcera - daughter Namby Majorův hájPIRRA
MAJORŮV HÁJ


poslušnost - obedience

4 roky - 4 years

dcera - daughter Gibi Majorův hájXERRO MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience

2 roky - 2 years

syn - son - Namba Majorův hájXERRO MAJORŮV HÁJ

obrana - protection

2 roky - 2 years

syn - son - Namba Majorův hájBUBBI MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
2 roky - 2 years

dcera - daughter - Pummy Majorův hájBERTÍK MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1 rok - 1 year

syn - son - Gibi Majorův hájXANTTO MAJORŮV HÁJ

obrana - protection

2 roky - 2 years

syn - son - Namba Majorův hájFÍBBÍ MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1 rok - 1 year

dcera - daughter - Feibi Majorův hájFÍBBÍ MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience
1 rok - 1 year

dcera - daughter - Feibi Majorův hájFIGGI MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
1 rok - 1 year

dcera - daughter - Feibi Majorův hájFIGGI MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience
1 rok - 1 year

dcera - daughter - Feibi Majorův háj