VÝCVIKOVÝ TÁBOR - ČERVEN
NADĚJKOV - JIŽNÍ ČECHY 1. - 10. 6. 2018

Výcvikáři:
Pepa Králík
Gábi Galvasová, Petr Häusler