VÝCVIKOVÝ VÍKEND
NADĚJKOV - JIŽNÍ ČECHY 12. - 14. 9. 2014

Výcvikáři:
PETR HÄUSLER,
GÁBINA GALVASOVÁ, MARTINA HÄUSLEROVÁALFI
MAJORŮV HÁJ


3 měsíce - 3 months

dcera Namba Majorův háj
daughter Namba Majorův hájZERRO
MAJORŮV HÁJ


obrana - protection

3 měsíce - 3 months

syn Bubbi Majorův háj
son Bubbi Majorův hájZIKKY
MAJORŮV HÁJ


obrana - protection

3 měsíce - 3 months

dcera Bubbi Majorův háj
daughter Bubbi Majorův hájZEVVA
MAJORŮV HÁJ


obrana - protection

3 měsíce - 3 months

dcera Bubbi Majorův háj
daughter Bubbi Majorův hájXARKA MAJORŮV HÁJ

obrana - protection
8 měsíců - 8 months

dcera - daughter - Pumma Majorův hájXARRA MAJORŮV HÁJ

obrana - protection

4 roky - 4 years

dcera - daughter - Namba Majorův hájWENDDY MAJORŮV HÁJ

obrana - protection

10 měsíců - 10 months

dcera - daughter - Namba Majorův hájYAMBBO MAJORŮV HÁJ

obrana - protection

8 měsíců - 8 months

syn Mamba Majorův háj
son Mamba Majorův hájYAMBBO MAJORŮV HÁJ

poslušnost - obedience

8 měsíců - 8 months

syn Mamba Majorův háj
son Mamba Majorův hájYAMBBO MAJORŮV HÁJ

stopa - tracking

8 měsíců - 8 months

syn Mamba Majorův háj
son Mamba Majorův háj


YORRK
MAJORŮV HÁJ


obrana - protection
8 měsíců - 8 months

syn Mamba Majorův háj
son Mamba Majorův háj


YORRK
MAJORŮV HÁJ


poslušnost - obedience
8 měsíců - 8 months

syn Mamba Majorův háj
son Mamba Majorův háj


YORRK
MAJORŮV HÁJ


stopa - tracking
8 měsíců - 8 months

syn Mamba Majorův háj
son Mamba Majorův háj