ÚSPĚCHY ŠTĚŇÁTEK - 2010
PUPPIES ACHIEVEMENTS - 2010ÚSPĚCHY "MAJŮRKŮ" V ROCE 2010
Puppies achievements 2010

PUMMA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IPO1, FPr2 - (90 bodů - velmi dobře), FPr3, ZPO1
Tittle - IPO1, FPr2 - (90 points - very good), FPr3, ZPO1
ZKOUŠKA - SchHA
Tittle - SchHA
ZM - 3. místo - (poslušnost 47 bodů, obrana 48 bodů)
ZM - 3. place - (obedience 47 points, protection 48 points)

MAMBA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - FPr3, IPO1 - (stopa 97 bodů)
Tittle - FPr3, IPO1 - (tracking 97 points)
ZPS1 (90, 95 - 185 bodů velmi dobře), ZPO1 (94, 96 - 190 bodů velmi dobře)
ZPS1 (tracking 90 points, obedience 95 points - 185 points Very good), ZPO1 (obedience 94 points, protection 96 points - 190 points Very good)
SchH1 (98, 85, 94 - 277 bodů velmi dobře)
SchH1 (tracking 98 points, obedience 85 points, protection 94 points - 277 points Very good)
SchHA (obrana 95 bodů)
SchHA (protection 95 points)
ZVV1 - 7. místo - (poslušnost 91 bodů, obrana 91 bodů)
ZVV1 - 7. place - (obedience 91 points, protection 91 points)

NAMBA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZVV1, FPr2 - (97 bodů - výborně), FPr3
Tittle - ZVV1, FPr2 - (97 points - excellent), FPr3
SchH1 (stopa - 93 bodů, poslušnost - 95 bodů, obrana 86 bodů - celkem 274 bodů velmi dobře)
SchH1 (tracking - 93 points, obedience - 95 points, protection - 86 points - 274 points very good)
IPO2 (stopa - 95 bodů, poslušnost - 92 bodů, obrana 90 bodů - celkem 277 bodů velmi dobře)
IPO2 (tracking - 95 points, obedience - 92 points, protection - 90 points - 277 points very good)
IPO3 (stopa - 95 bodů, poslušnost - 88 bodů, obrana 86 bodů - celkem 269 bodů)
IPO3 (tracking - 95 points, obedience - 88 points, protection - 86 points - 269 points)
ZPS1 (poslušnost - 95 bodů), SchHA, ZPO1 (poslušnost 95 bodů)
ZPS1 (obedience - 95 points), SchHA, ZPO1 (obedience 95 points)
SchH2 (97, 95, 87 - 279 bodů velmi dobře), SchH3
SchH2 (tracking 97 points, obedience 95 points, protection 87 points - 279 points Very good), SchH3
ZVV1 - 2. místo - Srovnávací závod na Mistrovství republiky mládeže
(stopa 83 bodů, poslušnost 85 bodů, obrana 93 bodů)

ZVV1 - 2. place - Race - Championship of the Czech Republic for young children
(tracking - 83 points, obedience 85 points, protection 93 points)
IPO1 - 5. místo (stopa - 88 bodů, poslušnost - 89 bodů, obrana - 71 bodů)
IPO1 - 5. místo - (tracking - 88 points, obedience - 89 points, protection 71 points)


ROZÁRKA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZZO
Tittle - ZZO

ROZINKA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZZO, FPr1 - (96 bodů - výborně !!!), ZM - (stopa - 50 bodů)
Tittle - ZZO, FPr1 - (96 points - excellent !!!), ZM- (tracking - 50 points)

LARRA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - FPr3
Tittle - FPr3

LARRY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IPO1 (stopa 96 bodů)
Tittle - IPO1 (tracking 96 points)
ZVV1 - 1. místo - (stopa 97 bodů, poslušnost 96 bodů, obrana 93 bodů)
ZVV1 - 1. place - (tracking 97 points, obedience 96 points, protection 93 points)
ZVV1 - 12. místo - (poslušnost 89 bodů, obrana 86 bodů)
ZVV1 - 12. place - (obedience 89 points, protection 86 points)

PIRRA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZM (45, 45, 48), FPr1 - (99 bodů - výborně !!!)
Tittle - ZM (45, 45, 48), FPr1 - (99 points - excellent !!!)
ZKOUŠKA - IPO-V (96, 94, 94 - 284 bodů - velmi dobře), FPr2 - (96 bodů - výborně !!!)
Tittle - IPO-V (96, 94, 94 - 284 points - very good), FPr2 - (96 points - excellent !!!)

OZZY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - SVV1
Tittle - SVV1
ZM - 1. místo - !!! NEJLEPŠÍ POSLUŠNOST - 50 bodů !!!
ZM - 1. place - !!! 1. PLACE OBEDIENCE - 50 points !!!
ZM - 1.místo - (poslušnost 49 bodů, obrana 47 bodů)
ZM - 1. place - (obedience 49 points, protection 47 points)
ZVV1 - 3. místo (poslušnost 93 bodů, obrana 91 bodů)
ZVV1 - 3. place - (obedience 93 points, protection 91 points)
SVV1 - 4. místo (poslušnost 90 bodů, obrana 87 bodů)
ZVV1 - 4. place - (obedience 90 points, protection 87 points)
SVV1 - 3. místo (stopa 89 bodů, poslušnost 91 bodů, obrana 86 bodů)
ZVV1 - 3. place - (tracking 89 points, obedience 91 points, protection 86 points)

CHIRRO MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IPO3 (stopa 93 bodů, poslušnost 97 bodů, obrana 91 bodů - 281 bodů - velmi dobře)
Tittle - IPO3 (tracking 93 points, obedience 97 points, protection 91 points - 281 points - very good)
FPr1 - (100 bodů !!! - výborně)
FPr1 - (100 points !!! - excellent)
ZKOUŠKA - SchH3 (stopa 96 bodů, poslušnost 92 bodů, obrana 91 bodů - 279 bodů - velmi dobře)
Tittle - SchH3 (tracking 96 points, obedience 92 points, protection 91 points - 279 points - very good)

CHANNY MAJORŮV HÁJ
ZVV2 - 2. místo, 2x ZVV2 - 3. místo, IPO1 - 3. místo
ZVV2 2. place, 2x ZVV2 - 3. place, IPO1 - 3. place
ZKOUŠKA - IPO2 (stopa 96 bodů, poslušnost 83 bodů, obrana 84 bodů)
Tittle - IPO2 (tracking 96 points, obedience 83 points, protection 84 points)

CHARM MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IPO3
Tittle - IPO3

ORRY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - H1, ZVV1 (stopa 83 bodů - bez předmětu, poslušnost 91 bodů, obrana 90 bodů)
Tittle - H1, ZVV1 (tracking 83 points, obedience 91 points, protection 90 points)
Obranářský speciál - 4. místo
Defense special - 4. place

IRRO MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IPO1, SchH1
Tittle - IPO1, SchH1

MENDY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZMT
Tittle - ZMT

RITTA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZZO
Tittle - ZZO

TALLY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZZO
Tittle - ZZO

MERRY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IPO1, ZVV1 (obrana - 92 bodů)
Tittle - IPO1, ZVV1 (protection - 92 points)

QUERRO MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZZO, ZM (poslušnost 46 bodů), IPO-V
Tittle - ZZO, ZM (protection 46 points -50 points), IPO-V
ZM - 1. místo, ZM - 2. místo
ZM - 1. place, ZM - 2. place

QUASSY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IT, BH
Tittle - IT, BH
ZKOUŠKA - BWT (stopa - 96 bodů, poslušnost - 91 bodů, obrana - 92 bodů - 279 bodů - velmi dobře)
Tittle - BWT (tracking - 96 points, obedience 91 points, protection 92 points - 279 points - Verry good)

MAIRRA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - FPr1
Tittle - FPr1

LIMMA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZM, BH
Tittle - ZM, BH

QUERRA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IPO1
Tittle - IPO1

QUANTTY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZVV1
Tittle - ZVV1

NEMMO MAJORŮV HÁJ
ZM - 1. místo - (poslušnost 43 bodů, obrana 48 bodů)
ZM - 1. place - (obedience 43 points, protection 48 points)

PERLA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - PT, BH (poslušnost - 56 bodů)
Tittle - PT, BH (obedience - 56 points)
ZKOUŠKA - IPO-V (stopa - 97 bodů, poslušnost - 91 bodů, obrana 99 bodů - 287 výborně !!!)
Tittle - IPO-V (tracking - 97 points, obedience 91 points, protection 99 points - 287 points - excellent !!!)
ZKOUŠKA - IPO1 (78, 94, 95)
Tittle - IPO1 (tracking - 78 points, obedience - 94 points, protection - 95 points)

!!! RTG DKK a DLK - NEGATIVNÍ 0/0 !!!
!!! HIPS + ELBOWS - NEGATIVE 0/0 !!!
QUERRO, QUERRA, QUANTTY
RAMON, ROZÁRKA, ROZINKA, RITTA
CHIRRO, QUANTTO, QUASSY
SORBON, URRY, TROLL, TALLY
TARR, TÝNNA, TAMMI