ÚSPĚCHY ŠTĚŇÁTEK - 2011
PUPPIES ACHIEVEMENTS - 2011
ÚSPĚCHY "MAJŮRKŮ" V ROCE 2011
Puppies achievements 2011

SORBON MAJORŮV HÁJ
Vítěz svodu plemeníků - 1. místo, nejlepší obrana!!
Champion breeding dog - 1. place, best protection!!
Krajská výstava - Velmi dobrý 6
Regional Schow - Very good
Bonitace - 5DXQ1/P - 2. třída
Körung - breeding 5DXQ1/P - 2. class
ZKOUŠKA - ZZO, ZM (43, 46, 47 - 136 bodů - velmi dobře), ZVV1, FPr1
Tittle - ZZO, ZM (43, 46, 47 - 136 points - very good), ZVV1, FPr1

MAMBA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IPO2, SchH2
Tittle - IPO2, SchH2

NAMBA MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - VÝBORNÁ
Regional Schow - EXCELLENT
Bonitace - 5JY1/P - 1. třída
Körung - breeding 5JY/P - 1. class
ZKOUŠKA - ZVV2 (95, 90, 82 - 267 bodů), FH1, ZZO
Tittle - ZVV2 (95, 90, 82 - 267 points), FH1, ZZO
ZKOUŠKA - FH2 - 96 bodů - VÝBORNĚ !!!
FH2 - 96 poits - EXCELLENT !!!

PUMMA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - SchH1/VPG1 (obrana 93 bodů), IPO2
Tittle - SchH1/VPG1 (protection 93 points), IPO2

ZORRA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZM, ZVV1
Tittle - ZM, ZVV1

PIRRA MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrá 2
Regional Schow - Very good 2
Bonitace - 5Y1/P - 1. třída
Körung - breeding 5Y1/P - 1. class>
ZKOUŠKA - ZVV1 (93, 94, 96 - 283 bodů - velmi dobře), ZPS1 (90, 94 - 184 bodů - velmi dobře)
Tittle - ZVV1 (93, 94, 96 - 283 points - very good), ZPS1 (90, 94 - 184 points - very good)
ZKOUŠKA - IPO1 (stopa 99 bodů), SchH1 (94, 82, 90), SchH2 (stopa 97 bodů), SchHA
Tittle - IPO1 (tracking 99 points), SchH1 (94, 82, 90), SchH2 (tracking 97 points), SchHA
ZVV1 - 2. místo, ZVV1 - 2. místo, ZVV1 - 6. místo
ZVV1 - 2. place, ZVV1 - 2. place, ZVV1 - 6. place

ROZINKA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZVV1 (stopa - 97 bodů), FPr2
Tittle - ZVV1 (tracking - 97 points), FPr2

WERDDY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZZO, ZOP, ZM
Tittle - ZZO, ZOP, ZM

TARR MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZZO, ZM, BH
Tittle - ZZO, ZM, BH
ZM - 1. místo (poslušnost - 42 bodů, obrana - 50 bodů) - NEJLEPŠÍ OBRANA!!
ZM - 1. place (obedience - 42 points, protection - 50 points) - BEST PROTECTION!!

CHIRRO MAJORŮV HÁJ
Výběrový závod IPO3 - 7. místo (stopa 92 bodů, poslušnost 75 bodů, obrana 83 bodů - celkem 250 bodů)
IPO3 - 7. place (tracking 92 points, obedience - 75 points, protection - 83 points - 250 points)
Mistrovství republiky IPO3 - 27. místo (stopa 91 bodů, poslušnost 84 bodů, obrana 83 bodů - celkem 258 bodů)
Championship Czech Republic IPO3 - 27. place (tracking 91 points, obedience - 84 points, protection - 83 points - 258 points)
Mistrovství republiky IPO3 - 17. místo (stopa 97 bodů, poslušnost 84 bodů, obrana 88 bodů - celkem 269 bodů)
Championship Czech Republic IPO3 - 17. place (tracking 97 points, obedience - 84 points, protection - 88 points - 269 points)

QUERRO MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrý
Regional Schow - Very good
Bonitace - 5JYZ1/P - 1. třída
Körung - breeding 5JYZ1/P - 1. class
ZKOUŠKA - ZVV1, BH, FPr1, FPr2
Tittle - ZVV1, BH, FPr1, FPr2
ZM - 5. místo (poslušnost - 48 b. - NEJLEPŠÍ POSLUŠNOST!!, obrana - 41 b. - 89 bodů)
ZM - 5. place (obedience - 48 points - BEST OBEDIENCE!!, protection - 41 points - 89 points
ZVV1 - 3. místo
ZVV1 - 3. place

QUERRA MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Výborná, Bonitace - 5JY1/P - 1. třída
Regional Schow - Excellent, Körung - breeding 5JY1/P - 1. class
ZKOUŠKA - ZZO, ZVV1 (87, 82, 96), IPO1, IPO2, SchH1
Tittle - ZZO, ZVV1 (tracking 87 points, obedience 82 points, protection 96 points), IPO1, IPO2, SchH1

ZIRRA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - AD
Tittle - AD

LIMMA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZVV1 (94, 93, 94 - 281 bodů - velmi dobře)
Tittle - ZVV1 (94, 93, 94 - 281 points - very good)

UNNY MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrá 5
Regional Schow - Very good 5
Bonitace - 5JV1/P - 1. třída
Körung - breeding 5JV1/P - 1. class
ZKOUŠKA - ZVV1, BH
Tittle - ZVV1, BH
ZVV1 - 1. místo (obrana 97 bodů), ZVV1 - 1. místo (poslušnost 94 bodů, obrana 98 bodů)
ZVV1 - 1. place (protection - 97 points), ZVV1 - 1. place (obedience 94 points, protection 98 points)
ZVV1 - 1. místo (poslušnost 93 bodů - NEJLEPŠÍ POSLUŠNOST!!!, obrana 92 bodů - NEJLEPŠÍ OBRANA!!!)
ZVV1 - 1. place (obedience 93 points - BEST OBEDIENCE, protection 92 points - BEST PROTECTION)
3. místo - Vyhodnocení Jihočeské ligy - Unny je třetí nejlepší pes v Jihočeském kraji - ZVV1!!!
3. place - Third best female in the South Region - ZVV1!!!

ORRY MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrý
Regional Schow - Very good
ZKOUŠKA - ZVV2, ZPO1
Tittle - ZVV2, ZPO1

LARRA MAJORŮV HÁJ
Bonitace - 5X1/P - 2. třída
Körung - breeding 5X1/P - 2. class

TROLL MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - FPr1 (92 bodů - velmi dobře)
Tittle - FPr1 (92 points - very good)

XERRO MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrý 4
Regional Schow - Very good 4
ZKOUŠKA - ZZO, FPr1 (95 bodů - velmi dobře)
Tittle - ZZO, FPr1 (95 points - very good)

YUKKO MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrý 6
Regional Schow - Very good 6
ZKOUŠKA - BH, FPr1 - 92 bodů
Tittle - BH, FPr1 - 92 point

DELLI MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZOP, ZZO
Tittle - ZOP, ZZO

XARRA MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - BH (poslušnost 58 bodů)
Tittle - BH (obedience 58 points)

TALLY MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrá 2, Bonitace - 5DY1/P - 2. třída
Regional Schow - Very good 2, Körung - breeding 5DY1/P - 2. class
ZKOUŠKA - ZVV1 (87, 91, 92 - 270 bodů - velmi dobře), ZPS1 (90, 89 - 179 bodů velmi dobře)
Tittle - ZVV1 (87, 91, 92 - 270 points - very good), ZPS1 (90, 89 - 179 points - Very good)

TARRA MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrá
Regional Schow - Very good
Bonitace - 5KY2/P - 2. třída
Körung - breeding 5KY2/P - 2. class
ZKOUŠKA - ZVV1
Tittle - ZVV1

CHANNY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - ZOP1 - 100 bodů
Tittle - ZOP1 - 100 points
ZVV2 - 1. místo, ZVV1 - 3. místo, ZVV1 - 3. místo, ZVV2 - 3. místo
ZVV2 - 1. place, ZVV1 - 3. place, ZVV1 - 3. place, ZVV2 - 3. place

VARRA MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrá
Regional Schow - Very good

QUASSY MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - Velmi dobrý, Bonitace - 1. třída
Regional Schow - Very good, Körung - breeding - 1. class

IRRO MAJORŮV HÁJ
Bonitace - 2. třída
Körung - breeding - 2. class

MERRY MAJORŮV HÁJ
ZKOUŠKA - IPO2
Tittle - IPO2
ZVV1 - 1. místo (poslušnost - 86 bodů, obrana - 94 bodů)
ZVV1 - 1. place (obedience - 86 points, protection - 94 points)
ZVV1 - 1. místo (nejlepší obrana)
ZVV1 - 1. place (Best protection)

NEMMO MAJORŮV HÁJ
ZM - 2. místo (poslušnost - 37 b., obrana - 49 b. - 86 bodů)
ZM - 2. place (obedience - 37 points, protection - 49 points - 86 points

QUENTIN MAJORŮV HÁJ
1. místo - BH, 2. místo - IPO-V, 3. místo - IPO1, 3. místo - ZZO, 4. místo, 9. místo - ZOP
1. place - BH, 2. place - IPO-V, 3. place - IPO1, 3. place - ZZO, 4. place, 9. place - ZOP

!!! RTG DKK a DLK - NEGATIVNÍ 0/0 !!!
!!! HIPS + ELBOWS - NEGATIVE 0/0 !!!
TARRA, WERDDY, TARRO
XARR, UNNY
XANTTO, XERRO, XARRA
WIKKY, YURRA, BARRY
ZORRA, BARRT