ÚSPĚCHY ŠTĚŇÁTEK - 2012
PUPPIES ACHIEVEMENTS - 2012
ÚSPĚCHY "MAJŮRKŮ" V ROCE 2012
Puppies achievements 2012

MAMBA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO3
Tittle - IPO3
ZVV1 - 1. místo (poslušnost - 96 bodů - NEJLEPŠÍ POSLUŠNOST !!!, obrana - 98 bodů - NEJLEPŠÍ OBRANA !!!)
ZVV1 - 1. place (obedience - 96 points - BEST OBEDIENCE !!!, protection - 98 points - BEST PROTECTION !!!

SORBON MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH, IPO1, IPO2
Tittle - BH, IPO1, IPO2

NAMBA MAJORŮV HÁJ
ZVV2 - 1. místo (poslušnost - 97 bodů - NEJLEPŠÍ POSLUŠNOST !!!, obrana - 90 bodů)
ZVV2 - 1. place (obedience - 97 poitns - BEST OBEDIENCE !!!, protection - 90 points)
ZVV3 - Výběrová soutěž na M ČR - 4. místo
ZVV3 - VS Championship Czech Republic - 4. place
ZVV3 - Výběrová soutěž na M ČR - 2. místo
ZVV3 - VS Championship Czech Republic - 2. place
ZVV3 - MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - 6. místo, 2. místo - NEJLEPŠÍ STOPA - 95 bodů
ZVV3 - CHAMPIONSHIP CZECH REPUBLIC - 6. place, 2. place - TOP TRACKING - 95 Points
Zkouška - UPr1, UPr2, UPr3, SPr1
Tittle - UPr1, UPr2, UPr3, SPr1
Zkouška - ZVV3 (95, 82, 86 - 263 bodů), ZPS2 (92, 98, 93 - 283 bodů - velmi dobře)
Tittle - ZVV3 (95, 82, 86 - 263 points), ZPS2 (92, 98, 93 - 283 points - very good)

PUMMA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - UPr1, UPr2, UPr3, SPr1
Tittle - UPr1, UPr2, UPr3, SPr1

BUBBI MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZZO, ZM (47, 38, 48 - 133 bodů), BH, FPr1, UPr1
Tittle - ZZO, ZM (47, 38, 48 - 133 points), BH, FPr1, UPr1
IPO1 (96, 85, 97 - 278 bodů - velmi dobře), IPO2
IPO1 (96, 85, 97 - 278 points - very good), IPO2
Oblastní výstava - Velmi dobrá
Regional Schow - Very good
Bonitace - 5QX1/P - 1. třída
Körung - breeding - 5QX1/P - 1. class

XERRO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH, ZM (47, 47, 45 - 139 bodů - velmi dobře), IPO-VO (95, 94, 100 - 289 bodů výborně)
Tittle - BH, ZM (47, 47, 45 - 139 points very good), IPO-VO (95, 94, 100 - 289 points excellent)
FPr2 - 100 bodů - výborně!!!, ZVV1 (93, 88, 96 - 277 bodů - velmi dobře)
FPr2 - 100 points - excellent!!!, ZVV1 (93, 88, 96 - 277 points - very good)
IPO1 (93, 75, 99 - 267 bodů)
IPO1 (93, 75, 99 - 267 points)
ZZO - 1. místo (poslušnost 58 bodů)
ZZO - 1. place (obedience 58 points)
Bonitace - 4CU1/P - 1. třída
Körung - breeding - 4CU1/P - 1. class

XANTTO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZZO, ZM
Tittle - ZZO, ZM
Oblastní výstava - Velmi dobrý 1
Regional Schow - Very good 1

XARRA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZVV1, FPr1
Tittle - ZVV1, FPr1
Oblastní výstava - Velmi dobrá
Regional Schow - Very good
Bonitace - 5CU1/P - 2. třída
Körung - breeding - 5CU1/P - 2. class

ROZINKA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH, FPr3 - 90 bodů
Tittle - BH, FPr3 - 90 points

URRY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZZO, BH, ZM (49, 47, 50 - 146 bodů - Výborně), IPO1 (98, 84, 100 - 282 bodů - Velmi dobře)
Tittle - ZZO, BH, ZM (49, 47, 50 - 146 Excellent), IPO1 (98, 84, 100 - 282 points - Very good)

QUENTIN MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH
UPr1 - 2. místo Mistrovství České republiky mládeže
UPr1 - 2. place Championship Czech Republic

PIRRA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - UPr1, FPr3 - 90 bodů - velmi dobře
Tittle - UPr1, FPr3 - 90 points - very good
ZVV1 - 2. místo (84,86,80), ZVV1 - 2. místo (poslušnost 82 bodů, obrana 92 bodů), ZVV1 - 4. místo (85,87,85)
ZVV1 - 2. place (84,86,80), ZVV1 - 2. place (obedience 82 points, protection 92 points), ZVV1 - 4. place (85,87,85)

YUKKO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - FPr2 - 93 bodů - velmi dobře, IPO1 (88, 93, 93 - 274 bodů - velmi dobře)
Tittle - FPr2 - 93 points - very good, IPO1 (88, 93, 93 - 274 points - very good)
IPO2 (94, 92, 98 - 284 bodů - velmi dobře)
IPO2 (94, 92, 98 - 284 points - very good)

QUERRA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH

QUANTTY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH

CHANNY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - UPr1, SPr1
Tittle - UPr1
SVV1 - 4. místo (poslušnost 90, obrana 90), ZVV2 - 1. místo, ZVV2 - 2. místo
SVV1 - 4. place (obedience - 90 points, protection - 90 points), ZVV2 - 1. place, ZVV2 - 2. place
Policejní závody - 1. místo - NEJLEPŠÍ POSLUŠNOST!, ZVV2 - 2. místo, ZVV2 - 3. místo, ZVV2 - 2. místo
Policie tittle - 1. place - TOP OBEDIENCE, ZVV2 - 2. place, ZVV2 - 3. place, ZVV2 - 2. place

QUERRO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO1, IPO2
Tittle - IPO1, IPO2
ZVV1 - 1. místo (poslušnost - 94 bodů, obrana - 88 bodů), ZVV1 - 2. místo (94, 94, 88)
ZVV1 - 1. place (obedience - 94 points, protection - 88 points), ZVV1 - 2. place (94, 94, 88)
ZVV1 - 3. místo (80, 82, 81), ZVV1 - 9. místo (poslušnost - 94 bodů, obrana - 67 bodů)
ZVV1 - 3. place (80, 82, 81), ZVV1 - 9. place (obedience - 94 poitns, protection - 67 points)
Oblastní výstava - VÝBORNÝ 1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz
Regional Schow - EXCELLENT 1, SIEGER CLASS

XANNI MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZZO, BH
Tittle - ZZO, BH
ZM - 3. místo, ZM - 4. místo
ZM - 3. place, ZM - 4. místo

QUANTTO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO1
Tittle - IPO1

QUASSY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO1
Tittle - IPO1

FÍBBÍ MAJORŮV HÁJ
Oblastní výstava - Velmi dobrá 10
Regional Schow - Very good 10

FIGGI MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH

TROLL MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH, ZM (47, 41, 45 - 133 bodů), FPr2 - 92 bodů - velmi dobře
Tittle - BH, ZM (47, 41, 45 - 133 points), FPr2 - 92 points - very good

ORRY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH
Bonitace - 7CV1/P - 2. třída
Körung - breeding - 7CV1/P - 2. class

UNNY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO1 (77, 95, 96), IPO2 (89, 88, 96)
Tittle - IPO1 (77, 95, 96), IPO2 (89, 88, 96)

DELLI MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH, ZPU1, FPr1, ZM, SPr1 (95 bodů - velmi dobře)
Tittle - BH, ZPU1, FPr1, ZM, SPr1 (95 points - very good)
ZVV1 ( 97, 91, 85 - 273 bodů - velmi dobře), IPO-V (96, 94, 91 - 281 bodů - velmi dobře)
ZVV1 (97, 91, 85 - 273 points - very good), IPO-V (96, 94, 91 - 281 points - very good)
ZZO - 2. místo (poslušnost 57 bodů), ZM - 1. místo, ZM - 2. místo
ZZO - 2. place (obedience 57 points), ZM - 1. place, ZM - 2. place
Oblastní výstava - Velmi dobrá 5
Regional Schow - Very good 5

VARRA MAJORŮV HÁJ
Krajská výstava - VÝBORNÁ
Regional Schow - EXCELLENT

ZIRRA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH, FPr1 - 97 bodů - VÝBORNĚ, FPr2
Tittle - BH, FPr1 - 97 points - EXCELLENT, FPr2

!!! RTG DKK a DLK - NEGATIVNÍ 0/0 !!!
!!! HIPS + ELBOWS - NEGATIVE 0/0 !!!
BUBBI, ELLA, EDDY, DELLI
XANNI, LARGO, JUKKO, JULLO
FÍBBÍ, FIFFI, FIGGI, CHARRO
CHIRRA, EMMA, EDDÍK