ÚSPĚCHY ŠTĚŇÁTEK - 2013
PUPPIES ACHIEVEMENTS - 2013ÚSPĚCHY "MAJŮRKŮ" V ROCE 2013
Puppies achievements 2013

NAMBA MAJORŮV HÁJ
ZVV3 - 3. místo - Výběrový závod - postup na Mistrovství ČR
ZVV3 - 3. place - Qualification Championship Czech Republic
ZVV3 - MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - 14. místo, 1. místo - NEJLEPŠÍ POSLUŠNOST - 95 bodů
ZVV3 - CHAMPIONSHIP CZECH REPUBLIC - 14. place, 1. place - TOP OBEDIENCE - 95 Points
ZVV2 - 2. místo, ZVV2 - 3. místo
ZVV2 - 2. place, ZVV2 - 3. place

XARRA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZPS1 (93, 92 - 185 bodů - velmi dobře), FPr2
Tittle - ZPS1 (93, 92 - 185 points - very good), FPr2
IPO1 (99, 89, 89 - 277 bodů - velmi dobře), IPO2 (100, 88, 91 - 279 bodů - velmi dobře)
IPO1 (99, 89, 89 - 277 points - very good), IPO2 (100, 88, 91 - 279 points - very godd)
Zkouška - FPr3 (96 bodů - výborně), IPO3 (98, 96, 95 - 289 bodů - výborně)
Tittle - FPr3 (96 points - excellent), IPO3 (98, 96, 95 - 289 points - excellent)
ZM - 1. místo (poslušnost - 48 bodů, obrana - 49 bodů), !!! NEJLEPŠÍ POSLUŠNOST !!!
ZM - 1. place (obedience - 48 points, protection - 49 points), !!! TOP OBEDIENCE !!!
IPO1 - 1. místo (100, 90, 91 - 281 bodů), !!! NEJLEPŠÍ STOPA !!!
IPO1 - 1. place (100, 90, 91 - 281), !!! TOP TRACKING !!!

SORBON MAJORŮV HÁJ
!!! NEJLEPŠÍ KONTROLNÍ VÝKON - obranářský závod - 100 bodů!!! (nejvíce 100 bodů)
!!! TOP PROTECTION - 100 POINTS !!!

URRY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZVV1 (100, 98, 100 - 298 bodů - výborně), SPr1 (100 bodů - výborně), SPr2 (98 bodů - výborně)
Tittle - ZVV1 (100, 98, 100 - 298 points - excellent), SPr1 (100 points - excellent), SPr2 (98 points - excellent)
ZPS - 1. místo (94, 93 - 187 bodů)
ZPS1 - 1. place (94, 93 - 187 points)
MSKS - IPO1 - 2. místo (stopa - 83 bodů, poslušnost - 84 bodů, obrana - 93 bodů), !!! NEJLEPŠÍ OBRANA !!!
MSKS - IPO1 - 2. place (tracking - 83 points, obedience - 84 points, protection - 93 points), !!! TOP PROTECTION !!!
IPO3 - 1. místo (poslušnost - 97 bodů, obrana - 98 bodů)
IPO3 - 1. place (obedience - 97 points, protection - 98 points)
Oblastní výstava - Velmi dobrý
Regional Schow - Very good
Bonitace - 5CY1/P - 1. třída
Körung - breeding - 5CY1/P - 1. class

XERRO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO2, IPO3
Tittle - IPO2, IPO3
ZVV1 - 2. místo (obrana - 96 bodů), ZVV1 - 3. místo
ZVV1 - 2. place (protection - 96 points), ZVV1 - 3. place
IPO1 - 2. místo (93, 90, 92 - 275 - velmi dobře)
IPO1 - 2. place (93, 90, 92 - 275 very good)

XANTTO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH, ZVV1, IPO1, SPr1, SPr2, FPr1
Tittle - BH, ZVV1, IPO1, SPr1, SPr2, FPr1
Bonitace - 4ZCVQ1/P - 2. třída
Körung - breeding - 4ZCVQ1/P - 2. class

QUERRO MAJORŮV HÁJ
Bonitace - 5JZY1/P - 1. třída
Körung - breeding - 5JZY1/P - 1. class

YUKKO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO3 (88, 89, 95 - 272 bodů - velmi dobře), FPr3
Tittle - IPO3 (88, 89, 95 - 272 points - velmi dobře), FPr3

CHIRRO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZPS1 (98, 95 - 193 bodů - výborně), FPr2 (100 bodů - výborně), BH, FH1
Tittle - ZPS1 (98, 95 - 193 points - excellent), FPr2 (100 points - excellent), BH, FH1
ZVV2 - 1. místo (99, 75, 89 - 263 bodů)
ZVV2 - 1. place (99, 75, 89 - 263)

BUBBI MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZVV1, UPr2, IPO3
Tittle - ZVV1, UPr2, IPO3

FIFFI MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZZO, BH
Tittle - ZZO, BH

DELLI MAJORŮV HÁJ
Bonitace - 5XQ1/N - 1. třída
Körung - breeding - 5XQ1/N - 1. class
Zkouška - ZMT (50, 46, 48 - 144 bodů - velmi dobře), T1 (94, 91, 95 - 280 bodů - velmi dobře), ZPU2
Tittle - ZMT (50, 46, 48 - 144 points - very good), T1 (94, 91, 95 - 280 points - very good), ZPU2
Zkouška - SPr2, SPr3, ZPS1 (96, 94 - 190 - Velmi dobře)
Tittle - SPr2, SPr3, ZPS1 (96, 94 - 190 points - very good)
Zkouška - FPr2 (92 bodů - velmi dobře), ZPO1 (96, 90 - 186 - Velmi dobře), FPr3
Tittle - FPr2 (92 points - very good), ZPO1 (96, 90 - 186 points - very good), FPr3
ZMT - 2. místo (50, 46, 48 - 144 bodů - velmi dobře), ZVV1 - 7. místo
ZMT - 2. place (50, 46, 48 - 144 points - very good), ZVV1 - 7. place
ZVV1 - 6. místo (94, 92, 88 - 276 - velmi dobře), T1 - 3. místo (94, 91, 95 - 280 - velmi dobře)
ZVV1 - 6. place (94, 92, 88 - 276 - very good), T1 - 3. place (94, 91, 95 - 280 - very good)

ROZINKA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZPS1, ZOP, ZPU1
Tittle - ZPS1, ZOP, ZPU1
ZM - 3. místo
ZM - 3. place

NATTY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZZO, ZOP, BH
Tittle - ZZO, ZOP, BH
ZZO - 4. místo, ZM - 1. místo
ZZO - 4. place, ZM - 1. place
Oblastní výstava - Velmi dobrá
Regional Schow - Very good

MERRY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH

CHANNY MAJORŮV HÁJ
IPO3 - 2. místo, ZVV2 - 2. místo, Obrany ringo - 3. místo
IPO3 - 2. place, ZVV2 - 2. place, Protection ring - 3. place
Mistrovství republiky mládeže - MSKS - ZVV1 - 2. místo (73, 94, 80 - 247 bodů) - !!! NEJLEPŠÍ POSLUŠNOST !!!
Championship - MSKS - ZVV1 - 2. place (73, 94, 80 - 247 points) - !!! TOP OBEDIENCE !!!

XANNI MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZOP (95 bodů - výborně), ZM (48, 47, 47 - 142 bodů - velmi dobře)
Tittle - ZOP - 95 points - excellent, ZM - 48, 47, 47 - 142 points - very good
ZM - 2. místo (40, 40), ZM - 5. place, ZM - 6. místo
ZM - 2. place (40, 40), ZM - 5. place, ZM - 6. place

QUASSY MAJORŮV HÁJ
3. místo - IPO1
3. place - IPO1

MERLIN MAJORŮV HÁJ
Zkouška - Policejní zkouška
Tittle - Policie test
Oblastní výstava - Velmi dobrý
Regional Schow - Very good

JUKKO MAJORŮV HÁJ
Oblastní výstava - Velmi dobrý
Regional Schow - Very good
ZM - 3. místo
ZM - 3. place

PURRY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZZO
Tittle - ZZO
Oblastní výstava - Velmi nadějný
Regional Schow - Very good

ZIRRA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO1 (100, 92, 96 - 288 bodů), IPO2 (93, 85, 85 - 263 bodů)
Tittle - IPO1 (100, 92, 96 - 288 points), IPO2 (93, 85, 85 - 263 points)
Zkouška - IPO3 (100, 96, 84 - 280 bodů)
Tittle - IPO3 (100, 96, 84 - 280 points)

PIRRA MAJORŮV HÁJ
Bonitace - 5Y1/P - 1. třída
Körung - breeding - 5Y1/P - 1. class

MÍNNA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH

UNNY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO3 (95, 83, 94 - 272 bodů - velmi dobře)
Tittle - IPO3 (95, 83, 94 - 272 points - very good)
IPO3 - 1. místo (poslušnost - 95, obrana - 92)
IPO3 - 1. place (obedience - 95, protection - 92)

!!! RTG DKK a DLK - NEGATIVNÍ 0/0 !!!
!!! HIPS + ELBOWS - NEGATIVE 0/0 !!!
MARCO, LANNY, AMMON, ADÉLKA
NATTY, MILLY, WARRA, NUPPY
NIZZO, JUTTO, PURRY, PIKKE
ZIRRA, ORRA, ZERRA, ROSSO