ÚSPĚCHY ŠTĚŇÁTEK - 2016
PUPPIES ACHIEVEMENTS - 2016


ÚSPĚCHY "MAJŮRKŮ" V ROCE 2016
Puppies achievements 2016

XARKA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH (56 bodů)
Tittle - BH (56 points)

CORNNY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZOP, ZZO
Tittle - ZOP, ZZO
Výstava - ZKO Sýčina- 1. místo
Schow - 1. place
2. místo - poslušnost
2. place - obedience

GAMMA MAJORŮV HÁJ
3. místo - ZVV1
3. place - ZVV1

BÍNNA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO2, IPO3
Tittle - IPO2, IPO3

DASTTY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH (58 bodů)
Tittle - BH (58 points)

ARGO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZM
Tittle - ZM

FIGGI MAJORŮV HÁJ
Zkouška - OBZ - velmi dobře
Tittle - OBZ - very good

URRY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - FPr2 (98 bodů - výborně), SPr3 (88 bodů)
Tittle - FPr2 (98 points - excellent), SPr3 (88 points)

ROSSO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - SPr1 (97 bodů - výborně), IPO1 (80, 93, 94 - 267 bodů)
Tittle - SPr1 (97 points - excellent), IPO1 (80, 93, 94 - 267 points)
Výstava - Velmi dobrý
Regional Schow - Very good
Bonitace - 5CY1/P - 1. třída
Körung - breeding - 5CY1/P - 1. class

JUKKO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - APr (89, 94 - 183 bodů), SPr2, IPO1 (88, 86, 92 - 266 bodů)
Tittle - APr (89, 94 - 183 points), SPr2, IPO1 (88, 86, 92 - 266 point)
3. místo - IPO1
3. place - IPO1
Výstava - Velmi dobrý
Regional Schow - Very good
Bonitace - 5X1/P - 1. třída
Körung - breeding - 5X1/P - 1. class

CIRRA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZOP
Tittle - ZOP

BUDDY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH (56 bodů)
Tittle - BH (56 points)

ZINNA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZM
Tittle - ZM

UDDO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO1, IPO2
Tittle - IPO1, IPO2

HANK MAJORŮV HÁJ
Výstava - Výborný - 1. místo
Regional Schow - Excellent - 1. place

IMMO MAJORŮV HÁJ
Zkouška - IPO2, IPO3
Tittle - IPO2, IPO3

XAVVA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH
Výstava - Výborná
Regional Schow - Excellent

DELLI MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZPS2 (83, 92, 95 - 270 bodů), OPT1 OPT2 (46, 185 - 231 bodů)
Tittle - ZPS2 (83, 92, 95 - 270 points), OPT1, OPT2 (46, 185 - 231 points)
1. místo - T1, 2. místo - T3, 3. místo - Ringo, 3. místo - OPT1
1. place - T1, 2. place - T3, 3. place - Ringo, 3. place - OPT1
1. místo - MISTR ČESKÉ REPUBLIKY - TART stopaři, 1. místo - T2, 2. místo - ZVV3, 3. místo - ZVV3

1. place - CHAMPION CZECH REPUBLIC - TART - tracking, 1. place - T2, 2. place - ZVV3, 3. místo - ZVV3

NATTY MAJORŮV HÁJ
Zkouška - ZMT (50, 47, 43 - 140 bodů), SPr1 (90 bodů), SPr2 (80 bodů)
Tittle - ZMT (50, 47, 43 - 140 points), SPr1 (90 points), SPr2 (80 points)
1. místo - ZVV1 (90, 87 - 177 bodů), 1. místo - ZMT (50, 47, 43 - 140 bodů), 4. místo - ZVV1
1. place - ZVV1 (90, 87 - 177 points), 1. place - ZMT (50, 47, 43 - 140 points), 4. place - ZVV1

SIRR MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH

BÍBBA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH
Tittle - BH

ORRA MAJORŮV HÁJ
Zkouška - BH, Fpr1
Tittle - BH

!!! RTG DKK a DLK - NEGATIVNÍ 0/0 !!!
!!! HIPS + ELBOWS - NEGATIVE 0/0 !!!
ARGO, CORNNY, CIRRA, CENTTO
ELLIOT, EIMMI, ELLEN, GWINNI
XAVVA, DOLFF